Informačné centrum

Europe Direct Žilina 15.decembra 2017 - Ivica
 

 

AKTUALITY
AKTIVITY
KNIŽNICA
SPRAVODAJCA
GRANTY A FONDY
ÚSPEŠNÉ PROJEKTY
TÉMA MESIACA
ŠTÚDIUM V EÚ
PRÁCA V EÚ
ROZHOVORY
LEGISLATÍVA V EÚ
E-LEARNING VA ZMOS
ARCHÍV
­

­
­­­­­

Image result for logo facebook

­­­
­logo_zmos2.jpg­­

­­

EU2017.ee

008_detsky_kutik.jpg

eu_kontakt_bod.gif


­

­O násLinkyFotogalériaKontakt

Novinky Europe Direct

POZVÁNKA na seminár: Ako znižovať zaostávanie regiónov Slovenska? 27. 4. 2017 Bratislava

Bratislava, 10. apríla 2017POZVÁNKA

na spoločný seminár Zastúpenia Európskej komisie v SR a inštitútu INEKO s názvom

Ako znižovať zaostávanie regiónov Slovenska?

Cieľ: Diskutovať  o tom, ako znížiť zaostávanie regiónov Slovenska prostredníctvom lepšieho využitia dostupných prostriedkov na znižovanie nezamestnanosti, rozvoj ľudského kapitálu a skvalitnenie dopravnej infraštruktúry.

Napriek hospodárskemu rastu Slovenska i prudkému rastu príjmov štátu v posledných rokoch chudobnejšie/menej úspešné regióny nedobiehajú tie bohatšie. Zásadným problémom je naďalej dlhodobá nezamestnanosť a fakt, že strata pracovných návykov sa v niektorých regiónoch dotýka podstatnej časti dospelej populácie.  

Seminár sa zameria na možnosti efektívneho využitia existujúcich finančných prostriedkov - hlavne štrukturálnych a investičných fondov EÚ a ich komplementárnosti k štátnemu rozpočtu - na riešenie hlavných výziev rozvoja zaostávajúcich regiónov. Tými sú stále vysoká nezamestnanosť s veľkým podielom dlhodobo nezamestnaných, ucelené marginalizované komunity s nízkou účasťou v procese vzdelávania a trhu práce, chýbajúce stratégie regionálnej špecializácie, z ktorej by vychádzal plán hospodárskej politiky pre daný región, a tiež chýbajúca infraštruktúra (sociálna infraštruktúra, dopravné prepojenia).  

Zaostávanie regiónov sa na Slovensku často spája s meškaním ich napojenia na diaľničnú sieť. Samostatný panel umožní otvorenú diskusiu o tom, čo všetko v dopravnej infraštruktúre SR škrípe, a najmä ako by sa dalo pomôcť. Občanom, podnikateľom aj investorom. Naozaj chýbajú len peniaze? Pozrieme sa hlbšie na priepasť medzi diaľničnými očakávaniami, sľubmi a skutočnosťou, a tiež na dlhodobé zanedbávanie údržby väčšiny jestvujúcich ciest a jeho následky. Ktoré problémy by sa dali (a mali) vyriešiť rýchlejšie, za oveľa menej peňazí a aj tam, kde rýchlocesta ešte dlho nebude?

Termín: 27.4.2017 Miesto: Európske informačné centrum, Palisády 29, Bratislava Jazyk: Slovenčina

Program:

09:00 – 09:30  Registrácia 09:30 – 09:35  Otvorenie - Dušan Chrenek, Vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR

09:35 – 11:30 PANEL I: Ako lepšie využiť dostupné prostriedky na rozvoj regiónov?

 Anton Marcinčin, splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov   Boris Sloboda, generálny riaditeľ, sekcia fondov EU (OP ĽZ), Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR   Marek Mitošinka, generálny riaditeľ, sekcia programov regionálneho rozvoja (IROP), Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  Ján Ferenčák, primátor Kežmarku  Predstaviteľ komunálnej sféry, alebo zástupca MVO (zatiaľ nepotvrdený)

Moderátor: Dušan Chrenek, Vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR

11:30 – 13:00 Obed

13:00 – 15:00 PANEL II: Možnosti skvalitnenia dopravnej infraštruktúry

 Juraj Méry, generálny riaditeľ sekcie riadenia projektov, Ministerstvo dopravy a výstavby SR  Štefan Kišš, riaditeľ Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) pri Ministerstve financií SR  Jaroslav Straka, Generálne riaditeľstvo pre regionálnu a mestskú politiku, Európska komisia  Ján Kovalčík, analytik INEKO  Predstaviteľ komunálnej alebo podnikateľskej sféry z regiónov (zatiaľ nepotvrdený)

Moderátor: Peter Goliaš, riaditeľ INEKO

Ak máte záujem sa seminára zúčastniť, registrujte sa prosím do 24.4.2017 na adrese kovacik@ineko.sk. Z kapacitných dôvodov budeme akceptovať obmedzený počet prihlášok – akceptovanie prihlášky vám potvrdíme e-mailom.

Seminár bude naživo vysielaný na internete. Aktuálne informácie nájdete na stránke seminára, alebo aj na stránke ZEKu

­­­­­­­ ­­ ­­­­­­­­
­­
­­­­
­­

eu_60.gif­­

eudspravodaj.jpg­­

Europe Direct­­­­­

Európska komisia­

ikep.png­

Európska komisia­

EurActiv

EU Bookshop

solvit.png

­iuventa_logo_sk.gif

_eurodesk.jpg


study_in_europe_150.jpg­

­ Image result for eures logo

(c) MeDoIT s.r.o.