Informačné centrum

Europe Direct Žilina 15.decembra 2017 - Ivica
 

 

AKTUALITY
AKTIVITY
KNIŽNICA
SPRAVODAJCA
GRANTY A FONDY
ÚSPEŠNÉ PROJEKTY
TÉMA MESIACA
ŠTÚDIUM V EÚ
PRÁCA V EÚ
ROZHOVORY
LEGISLATÍVA V EÚ
E-LEARNING VA ZMOS
ARCHÍV
­

­
­­­­­

Image result for logo facebook

­­­
­logo_zmos2.jpg­­

­­

EU2017.ee

008_detsky_kutik.jpg

eu_kontakt_bod.gif


­

­O násLinkyFotogalériaKontakt

Novinky EÚ

Štúdia: Obchodné dohody stimulujú agropotravinársky sektor EÚ

Brusel, 27. februára 2017

Obchodné dohody stimulujú agropotravinársky sektor EÚ

Z najnovšej štúdie vyplýva, že obchodné dohody majú pozitívny vplyv na zvýšenie predaja a podpory zamestnanosti v agropotravinárskom sektore EÚ.

Z nezávislej štúdie vypracovanej pre Európsku komisiu vyplýva, že obchodné dohody prispeli k zvýšeniu vývozu poľnohospodárskych produktov EÚ a podporili zamestnanosť v agropotravinárskom sektore, ako aj v iných odvetviach hospodárstva. Štúdia podrobne skúmala obchodné dohody s tromi krajinami, a to s Mexikom, Južnou Kóreou a so Švajčiarskom.

Komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Phil Hogan k tomu vyhlásil: “Len vďaka týmto trom dohodám sa zvýšil vývoz agropotravinárskych produktov EÚ o viac než jednu miliardu eur a pridaná hodnota v agropotravinárskom sektore sa zvýšila o 600 miliónov eur. Rovnako dôležitým zistením je to, že tento nárast vývozu podporil celkovo tisícky pracovných miest v celej EÚ, ktorých väčšina je sústredená v agropotravinárskom sektore vrátane poľnohospodárskej prvovýroby. Tieto údaje sú jasným dôkazom, že ambiciózne a vyvážené obchodné dohody sú prospešné pre európsky potravinársky a poľnohospodársky sektor.“

Komisárka pre obchod Cecilia Malmströmová dodala: “Úspešné obchodné dohody sú prínosom pre našich poľnohospodárov a výrobcov potravín. Táto štúdia poskytuje aj dôležité informácie o tom, ako môžeme v rámci prebiehajúcich obchodných rokovaní ďalej znižovať zbytočnú byrokraciu a odstraňovať prekážky.“

Zo štúdie vyplýva, že dohody prispeli aj k zvýšeniu objemu obchodu v oboch smeroch. Došlo nielen k zvýšeniu vývozu z EÚ, ale aj k zvýšeniu dovozu výrobkov z týchto troch krajín, vďaka čomu sa rozšírila ponuka agropotravinárskych produktov pre spotrebiteľov a podniky v EÚ.

Dôležitým zistením štúdie je, že tento nárast dovozu má len nepatrný vplyv na domácu produkciu EÚ. Nahrádza skôr dovoz z iných tretích krajín alebo sa za ním skrýva nárast spotreby v EÚ.

Konkrétne, vo vzťahu k týmto trom dohodám vyplývajú zo štúdie tieto skutočnosti:

  • Vďaka dohode medzi EÚ a Mexikom sa v roku 2013 zvýšil vývoz agropotravinárskych produktov EÚ o 105 miliónov eur. Stalo sa tak tri roky po tom, čo obe strany odstránili všetky prekážky obchodu, ktoré sa zmluvne zaviazali odstrániť. Vo väčšine prípadov išlo o spracované potraviny a nápoje. Ďalší dovoz vo výške 316 miliónov eur v tom istom roku sa týkal najmä primárnych produktov. V štúdii sa takisto identifikovali potenciálne prínosy ďalšieho odstránenia súčasných ciel a prekážok v agropotravinárskom sektore EÚ. Na to sú v súčasnosti zamerané rokovania o modernizácii dohody medzi EÚ a Mexikom.
  • Hoci dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Južnou Kóreou ešte nebola v plnej miere vykonaná, v roku 2015 (posledný rok, za ktorý sú k dispozícii údaje) sa zvýšil vývoz agropotravinárskych produktov EÚ o 439 miliónov eur, a to najmä vo forme primárnych produktov a komodít. Ďalší dovoz vo výške 116 miliónov eur v tom istom roku sa týkal najmä spracovaných potravín a nápojov.
  • Vďaka obchodným dohodám medzi EÚ a Švajčiarskom týkajúcim sa poľnohospodárskych výrobkov a spracovaných poľnohospodárskych výrobkov sa v roku 2010, t. j. tri roky po ich úplnom vykonaní, zvýšil vývoz agropotravinárskych produktov EÚ o 532 miliónov eur. Vo väčšine prípadov išlo o spracované potraviny a nápoje. Ďalší dovoz vo výške 1,17 milióna eur v tom istom roku sa týkal najmä primárnych produktov.

Štúdia poukazuje na to, že je dôležité dôkladne sledovať obchodné rokovania hlavných konkurentov EÚ, aby sa zabezpečilo, že EÚ nebude zaostávať, pokiaľ ide o podmienky prístupu na dôležité trhy pre agropotravinárske produkty. Zároveň zo štúdie vyplýva, že novšie ambiciózne dohody ako obchodná dohoda medzi EÚ a Kóreou, ktorá nadobudla platnosť v roku 2011, majú väčší pozitívny vplyv než staršie a menej komplexné dohody ako dohoda medzi EÚ a Mexikom. To svedčí o lepšej kvalite a účinnosti obchodných dohôd EÚ z hľadiska odstraňovania prekážok a úspešnosti sektora, pokiaľ ide o zlepšenie konkurencieschopnosti.

V štúdii sa zdôrazňuje aj význam propagačných a informačných kampaní EÚ v snahe pomôcť vývozcom v EÚ pri prístupe na nové trhy a rozvoji ich podnikateľskej činnosti na existujúcich trhoch. Komisia výrazne zvýšila svoj rozpočet pre propagačné činnosti a komisár Hogan už uskutočnil návštevy na vysokej úrovni v šiestich krajinách (Kolumbia, Mexiko, Čína, Japonsko, Vietnam a Indonézia) s cieľom propagovať agropotravinárske produkty EÚ a ponúknuť spoločnostiam a organizáciám EÚ možnosť nájsť si v uvedených krajinách nové obchodné príležitosti. Ďalšia v poradí bude návšteva Kanady, ktorá práve odsúhlasila uzavretie dohody o voľnom obchode s EÚ, a to v máji. Komisárka EÚ pre obchod Cecilia Malmströmová takisto navštívi Kanadu v marci, ako aj Singapur (ďalšia krajina, s ktorou EÚ nedávno uzatvorila obchodnú dohodu) a Mexiko neskôr na jar.

Vývoz agropotravinárskych výrobkov EÚ dosiahol v roku 2016 rekordnú výšku

Uvedené tri obchodné dohody takisto prispeli k rekordne vysokému vývozu agropotravinárskych produktov EÚ v roku 2016 v celkovej výške 130,7 miliardy eur, čo predstavovalo nárast o 1,7 miliardy eur oproti roku 2015. Najväčší nárast zaznamenal ročný vývoz do USA (nárast o 1,26 miliardy eur) a Číny (nárast o 1,06 miliardy eur). Zároveň klesla hodnota dovozu agropotravinárskych produktov do EÚ o 1,5 % na úroveň 112 miliárd eur. V roku 2016 pripadlo na agropotravinársky sektor 7,5 % celkového vývozu tovaru z EÚ. Agropotravinárske produkty predstavujú 6,6 % všetkého dovážaného tovaru. Vďaka prebytku vo výške 18,8 miliardy eur pripadá na agropotravinársky sektor takmer polovica celkového prebytku Európskej únie v obchode s tovarom, ktorý bol v roku 2016 na úrovni 39,3 miliardy eur.

Súvislosti

Štúdia, ktorú pre Komisiu vypracovala nezávislá poradenská spoločnosť Copenhagen Economics, sa zaoberá vplyvom troch rôznych druhov obchodných dohôd na vývoz agropotravinárskych produktov: staršie dohody „prvej generácie“, ako je napríklad dohoda s Mexikom, prehĺbené a komplexné dohody o voľnom obchode novej generácie, ako je dohoda s južnou Kóreou, a osobitné odvetvové dohody, ako sú dohody so Švajčiarskom.

Ďalšie informácie

Otázky a odpovede

Úplná štúdia: Vplyv obchodných dohôd EÚ na poľnohospodárske odvetvie (Impacts of EU trade agreements on the agricultural sector)

Ďalšie informácie o obchodnej dohode medzi EÚ a Mexikom

Ďalšie informácie o dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Južnou Kóreou

Ďalšie informácie o obchodnej dohode medzi EÚ a Švajčiarskom

IP/17/339

Kontaktné osoby pre médiá:
­­­­­­­ ­­ ­­­­­­­­
­­
­­­­
­­

eu_60.gif­­

eudspravodaj.jpg­­

Europe Direct­­­­­

Európska komisia­

ikep.png­

Európska komisia­

EurActiv

EU Bookshop

solvit.png

­iuventa_logo_sk.gif

_eurodesk.jpg


study_in_europe_150.jpg­

­ Image result for eures logo

(c) MeDoIT s.r.o.