Informačné centrum

Europe Direct Žilina 11.decembra 2017 - Hilda
 

 

AKTUALITY
AKTIVITY
KNIŽNICA
SPRAVODAJCA
GRANTY A FONDY
ÚSPEŠNÉ PROJEKTY
TÉMA MESIACA
ŠTÚDIUM V EÚ
PRÁCA V EÚ
ROZHOVORY
LEGISLATÍVA V EÚ
E-LEARNING VA ZMOS
ARCHÍV
­

­
­­­­­

Image result for logo facebook

­­­
­logo_zmos2.jpg­­

­­

EU2017.ee

008_detsky_kutik.jpg

eu_kontakt_bod.gif


­

­O násLinkyFotogalériaKontakt

Novinky EÚ

Európsky sociálny fond oslavuje 60. výročie svojho vzniku

Brusel, 22. marca 2017

V roku 2017 si pripomíname 60. výročie založenia Európskeho sociálneho fondu (ESF), hlavného a najstaršieho európskeho nástroja na investovanie do ľudského potenciálu. Dnes je tento fond dôležitou hnacou silou vytvárania pracovných miest, podpory lepšieho vzdelávania, modernej verejnej správy a sociálneho začlenenia, a predstavuje preto kľúčový nástrojo, ako zabezpečiť spravodlivejšie pracovné príležitosti pre všetkých občanov.

Vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušan Chrenek k tomu dodáva: „Európsky sociálny fond výrazne pomáha aj Slovensku. Viac ako 2 miliardy eur pôjdu v období rokov 2014-2020 na zvýšenie zamestnanosti mladých ľudí, zlepšenie kvality vzdelávania, ochranu znevýhodnených skupín a skvalitnenie verejnej správy. Európske prostriedky pomôžu nájsť uplatnenie pre 80-tisíc mladých ľudí;  desaťtisícom nezamestnaných zvýšia šance na uplatnenie sa na trhu práce a podporia lepšie začlenenie znevýhodnených skupín do spoločnosti. Prospech zo spoločnej Európy by sme totiž mali cítiť všetci, a najmä tí, čo to najviac potrebujú.“

Počas súčasného programového obdobia sa ESF zameriava na vybraný počet priorít s cieľom zabezpečiť maximálny vplyv, pričom dôraz sa kladie na zamestnanosť mladých ľudí a sociálne začlenenie.


­­­­­­­ ­­ ­­­­­­­­
­­
­­­­
­­

eu_60.gif­­

eudspravodaj.jpg­­

Europe Direct­­­­­

Európska komisia­

ikep.png­

Európska komisia­

EurActiv

EU Bookshop

solvit.png

­iuventa_logo_sk.gif

_eurodesk.jpg


study_in_europe_150.jpg­

­ Image result for eures logo

(c) MeDoIT s.r.o.