Informačné centrum

Europe Direct Žilina 15.decembra 2017 - Ivica
 

 

AKTUALITY
AKTIVITY
KNIŽNICA
SPRAVODAJCA
GRANTY A FONDY
ÚSPEŠNÉ PROJEKTY
TÉMA MESIACA
ŠTÚDIUM V EÚ
PRÁCA V EÚ
ROZHOVORY
LEGISLATÍVA V EÚ
E-LEARNING VA ZMOS
ARCHÍV
­

­
­­­­­

Image result for logo facebook

­­­
­logo_zmos2.jpg­­

­­

EU2017.ee

008_detsky_kutik.jpg

eu_kontakt_bod.gif


­

­O násLinkyFotogalériaKontakt

Novinky EÚ

Protimonopolná politika EÚ: Komisia predstavila návrh, ktorý má štátnym orgánom na ochranu hospodárskej súťaže umožniť účinnejšie presadzovanie pravidiel

Brusel, 22. marca 2017

Európska komisia dnes predstavila nové pravidlá, ktoré majú zabezpečiť, aby mohli vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže účinnejšie presadzovať efektívnejšie presadzovať protimonopolné pravidlá EÚ .

Keď sa navrhované pravidlá prijmú, poskytnú vnútroštátnym orgánom na ochranu hospodárskej súťaže minimálny spoločný súbor nástrojov, ktoré zabezpečí okrem iného, aby:

  • konali nezávisle pri presadzovaní protimonopolných pravidiel EÚ a pracovali úplne nestranne bez toho, aby sa riadili pokynmi verejných alebo súkromných subjektov;
  • mali potrebné finančné a ľudské zdroje na vykonávanie svojej práce;
  • mali všetky právomoci potrebné na získanie všetkých relevantných dôkazov, ako napr. právo prehľadať mobilné telefóny, laptopy a tablety;
  • mali vhodné nástroje na ukladanie primeraných a odradzujúcich sankcií za porušenie protimonopolných pravidiel EÚ. Návrh obsahuje pravidlá o zodpovednosti materských spoločností a nástupníctve, aby sa spoločnosti nemohli vyhnúť pokutám tak, že zmenia štruktúru podniku. Vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže budú môcť okrem toho vymáhať pokuty od spoločností porušujúcich pravidlá, ktoré na území danej krajiny nemajú sídlo ani pobočku, čo je dôležitý prvok, keďže stále väčší počet spoločností vykonáva medzinárodnú činnosť;
  • mali koordinované programy zhovievavosti, ktoré podnietia spoločnosti k tomu, aby predkladali dôkazy o nezákonných kartelových dohodách. Zvýši sa tým celková motivácia spoločností, aby sa zúčastnili na programoch zhovievavosti a aby oznamovali svoju účasť na kartelovej dohode.

Nové pravidlá sa navrhujú vo forme smernice, ktorá umožní, aby sa zohľadnila osobitná situácia jednotlivých členských štátov. Smernica sa teraz predloží na prijatie Európskemu parlamentu a Rade v súlade s bežným legislatívnym postupom. Členské štáty musia smernicu po jej prijatí transponovať do vnútroštátneho práva.


­­­­­­­ ­­ ­­­­­­­­
­­
­­­­
­­

eu_60.gif­­

eudspravodaj.jpg­­

Europe Direct­­­­­

Európska komisia­

ikep.png­

Európska komisia­

EurActiv

EU Bookshop

solvit.png

­iuventa_logo_sk.gif

_eurodesk.jpg


study_in_europe_150.jpg­

­ Image result for eures logo

(c) MeDoIT s.r.o.