Informačné centrum

Europe Direct Žilina 11.decembra 2017 - Hilda
 

 

AKTUALITY
AKTIVITY
KNIŽNICA
SPRAVODAJCA
GRANTY A FONDY
ÚSPEŠNÉ PROJEKTY
TÉMA MESIACA
ŠTÚDIUM V EÚ
PRÁCA V EÚ
ROZHOVORY
LEGISLATÍVA V EÚ
E-LEARNING VA ZMOS
ARCHÍV
­

­
­­­­­

Image result for logo facebook

­­­
­logo_zmos2.jpg­­

­­

EU2017.ee

008_detsky_kutik.jpg

eu_kontakt_bod.gif


­

­O násLinkyFotogalériaKontakt

Novinky EÚ

Akčný plán pre spotrebiteľské finančné služby: lepšie produkty a väčší výber pre európskych spotrebiteľov

Brusel, 23. marca 2017

Európska komisia dnes predstavila akčný plán obsahujúci spôsoby, prostredníctvom ktorých môžu európski spotrebitelia získať lepší prístup k väčšiemu sortimentu finančných služieb v celej EÚ. Tento akčný plán má za cieľ vyvíjať tlak na odstránenie vnútroštátnych prekážok, pretože finančné služby z iného členského štátu EÚ v súčasnosti nakupuje len 7 percent spotrebiteľov. Všetci spotrebitelia by pritom podľa Komisie mali mať možnosť slobodne si vybrať zo širokej palety finančných služieb dostupných v celej EÚ a získať čo najvyššiu hodnotu za svoje peniaze. Na skutočne jednotnom trhu by rozdiel medzi domácimi a zahraničnými poskytovateľmi už vôbec nemal byť opodstatnený.

Komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová k plánu poznamenala: „Hoci najvyužívanejším právom Európanov zostáva právo voľného pohybu v EÚ, spotrebitelia v EÚ sa v každodennom živote stále stretávajú s príliš veľkým množstvom prekážok. Nech už je to pri otváraní bankového účtu, kúpe poistenia pre svoj automobil či žiadosti o úver, len čo má daná služba cezhraničný rozmer, celé sa to komplikuje. Preto dnes uvádzame plán, ktorý má spotrebiteľom poskytnúť lepšie produkty a väčší výber, čím sa zlepší prehľadnosť a ochrana finančných služieb.“

Komisia v akčnom pláne identifikovala tri hlavné oblasti ďalšieho úsilia, ktorého cieľom je ešte viac sa priblížiť k skutočnému jednotnému trhu s finančnými službami:

•             Zvýšenie dôvery spotrebiteľov a posilnenie ich postavenia pri nakupovaní služieb doma i v iných členských štátoch. EK chce napríklad dosiahnuť to, aby bolo pre vodičov jednoduchšie preniesť si do zahraničnej poisťovne svoj bonus za bezškodový priebeh („bonus/malus“)

•             Zmiernenie právnych a regulačných prekážok, ktoré bránia podnikom v ich snahách expandovať do zahraničia.

•             Podpora rozvoja inovatívneho digitálneho sveta, v rámci ktorej bude možné prekonať niektoré z existujúcich prekážok brániacich dobudovaniu jednotného trhu, a to napríklad preskúmaním možností toho, ako by sa v tomto sektore mohla využívať elektronická identifikácia a dôveryhodné služby na overovanie totožnosti zákazníkov.

Komisia už prostredníctvom právnych predpisov EÚ odstránila mnohé z regulačných prekážok brániacich fungovaniu jednotného trhu v oblasti spotrebiteľských finančných služieb. Dnešný akčný plán vytyčuje smerovanie ďalšieho úsilia. Na mnohých opatreniach sa budú musieť podieľať aj zainteresované strany, ako napríklad národné orgány dohľadu, poskytovatelia služieb a spotrebiteľské organizácie.


­­­­­­­ ­­ ­­­­­­­­
­­
­­­­
­­

eu_60.gif­­

eudspravodaj.jpg­­

Europe Direct­­­­­

Európska komisia­

ikep.png­

Európska komisia­

EurActiv

EU Bookshop

solvit.png

­iuventa_logo_sk.gif

_eurodesk.jpg


study_in_europe_150.jpg­

­ Image result for eures logo

(c) MeDoIT s.r.o.