Informačné centrum

Europe Direct Žilina 15.decembra 2017 - Ivica
 

 

AKTUALITY
AKTIVITY
KNIŽNICA
SPRAVODAJCA
GRANTY A FONDY
ÚSPEŠNÉ PROJEKTY
TÉMA MESIACA
ŠTÚDIUM V EÚ
PRÁCA V EÚ
ROZHOVORY
LEGISLATÍVA V EÚ
E-LEARNING VA ZMOS
ARCHÍV
­

­
­­­­­

Image result for logo facebook

­­­
­logo_zmos2.jpg­­

­­

EU2017.ee

008_detsky_kutik.jpg

eu_kontakt_bod.gif


­

­O násLinkyFotogalériaKontakt

Novinky EÚ

Európska komisia predĺži mandát Jána Figeľa ako osobitného vyslanca EÚ pre podporu náboženskej slobody vo svete

Brusel, 12. mája 2017

Komisia sa rozhodla predĺžiť o rok mandát Jána Figeľa ako osobitného vyslanca EÚ pre podporu náboženskej slobody vo svete.  Od svojho vymenovania v máji 2016 navštívil Figeľ viacero mimoeurópskych krajín vrátane Iraku, Jordánska, Sudánu a Spojených arabských emirátov, a zúčastnil sa na mnohých medzinárodných podujatiach a procesoch spojených s podporou náboženskej slobody.  Veľmi aktívne sa zapojil do dialógu so zástupcami vlád a občianskej spoločnosti, vrátane náboženských a mimovládnych aktérov.  Jadro práce pána Figeľa je definované Usmerneniami EÚ o slobode náboženstva a viery, ktoré boli prijaté roku 2013. Vytvorenie tohto postu bolo v EÚ ako i vo svete prijaté veľmi pozitívne.

Ján Figeľ k tomu uviedol: "Sloboda svedomia, náboženstva a presvedčenia je prejavom úcty k dôstojnosti každého človeka. Dnes je však odopieraná alebo obmedzovaná v živote až troch štvrtín svetovej populácie. Prenasledovaných ľudí pribúda, a potrebujú podporu zo strany slobodných krajín. Občania, no hlavne verejní činitelia EÚ a Slovenska môžu svojím konaním ovplyvniť vývoj vo svete i osudy prenasledovaných ľudí. Je to aj naša zodpovednosť."

Ján Figeľ bude ako osobitný vyslanec EÚ pre podporu náboženskej slobody vo svete aj naďalej vystupovať ako osobitný poradca komisára pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj Nevena Mimicu s cieľom podporovať väčšiu informovanosť o slobode náboženského vyznania v rámci programu rozvojovej spolupráce.

Na fotke je osobitný vyslanec EÚ pre podporu náboženskej slobody Ján Figeľ s predsedom Najvyššieho súdu Sudánu Prof. Heiderom Daffallaom (rozhovor aj o prepustení žalárovaných väzňov svedomia - skupiny Petra Jašeka).


­­­­­­­ ­­ ­­­­­­­­
­­
­­­­
­­

eu_60.gif­­

eudspravodaj.jpg­­

Europe Direct­­­­­

Európska komisia­

ikep.png­

Európska komisia­

EurActiv

EU Bookshop

solvit.png

­iuventa_logo_sk.gif

_eurodesk.jpg


study_in_europe_150.jpg­

­ Image result for eures logo

(c) MeDoIT s.r.o.