Informačné centrum

Europe Direct Žilina 15.decembra 2017 - Ivica
 

 

AKTUALITY
AKTIVITY
KNIŽNICA
SPRAVODAJCA
GRANTY A FONDY
ÚSPEŠNÉ PROJEKTY
TÉMA MESIACA
ŠTÚDIUM V EÚ
PRÁCA V EÚ
ROZHOVORY
LEGISLATÍVA V EÚ
E-LEARNING VA ZMOS
ARCHÍV
­

­
­­­­­

Image result for logo facebook

­­­
­logo_zmos2.jpg­­

­­

EU2017.ee

008_detsky_kutik.jpg

eu_kontakt_bod.gif


­

­O násLinkyFotogalériaKontakt

Novinky EÚ

Premiestňovanie a presídľovanie: Komisia vyzýva všetky členské štáty, aby splnili záväzky, ku ktorým sa zaviazali

Brusel, 17. mája 2017

Komisia včera (16. mája) prijala dvanástu správu o pokroku dosiahnutom v rámci mechanizmu núdzového premiestňovania a systému presídľovania EÚ, v ktorej sa posudzujú opatrenia prijaté od 12. apríla 2017.

V dôsledku zvýšeného úsilia členských štátov je počet dosiaľ premiestnených osôb v roku 2017 takmer rovnako vysoký ako za celý rok 2016. Celkový počet premiestnení v súčasnosti predstavuje 18 418 osôb, čo dokazuje, že proces premiestňovania je účinný, ak je vôľa dodržiavať, čo bolo dohodnuté spoločne v duchu lojálnej spolupráce. Hoci je však väčšina členských štátov aktívna a premiestenia pravidelne uskutočňuje, niektoré z nich (konkrétne Maďarsko, Poľsko a Rakúsko) dosiaľ nikoho nepremiestnili, čím ignorujú svoj právny záväzok a záväzky voči Grécku a Taliansku. Rakúsko však formálne prisľúbilo premiestniť 50 osôb z Talianska, čo je rozhodnutie, ktoré Komisia víta. Okrem toho je Česká republika v mechanizme takmer rok nečinná. Rozhodnutia o premiestnení sa týkajú záväzku premiestniť spoločne 98 255 osôb z Grécka a Talianska. Reálny počet žiadateľov je v súčasnosti omnho nižší.

Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos povedal: „Výsledky zatiaľ dokazujú, že ak existuje vôľa a odhodlanie členských štátov, proces premiestňovania funguje. Úspech mechanizmu premiestňovania nemôže závisieť len od niekoľkých členských štátov. Solidaritu z právneho, politického a morálneho hľadiska nemožno vykladať rôznymi spôsobmi. Vyzývam tie členské štáty, ktoré si svoje povinnosti systematicky neplnia, aby s tým ihneď začali. Celkové údaje o presídľovaní ukazujú, čo môže posilnená spolupráca a koordinácia na úrovni EÚ znamenať v praxi, a je najvyšší čas, aby sme rovnaké výsledky dosiahli v oblasti premiestňovania.“

V tejto súvislosti sa odporúčania v dnešnej správe zameriavajú predovšetkým na tie členské štáty, ktoré ešte nevykonali rozhodnutia Rady, pričom sa konkrétne vyzývajú Maďarsko a Poľsko, aby okamžite začali plniť prísľuby a premiestňovať, Česká republika, aby bezodkladne obnovila premiestňovania a Rakúsko, ktoré teraz začalo predkladať prísľuby pre Taliansko, aby to isté začalo pre Grécko.

Podľa odporúčaní by zároveň Slovensko a Bulharsko mali preukázať väčšiu pružnosť, pokiaľ ide o ich preferencie, a mali by čo najskôr začať premiestňovať z Talianska. Slovensko doposiaľ premiestnilo 16 osôb z Grécka, z Talianska sa nám doposiaľ nepodarilo premiestniť nikoho.

Systém presídľovania ako celok naďalej pokračuje podľa plánu. Keďže k 12. máju bolo presídlených 16 163 osôb do 21 krajín, už sa uskutočnili viac ako dve tretiny z 22 504 dohodnutých presídlení v rámci európskeho systému presídľovania.


­­­­­­­ ­­ ­­­­­­­­
­­
­­­­
­­

eu_60.gif­­

eudspravodaj.jpg­­

Europe Direct­­­­­

Európska komisia­

ikep.png­

Európska komisia­

EurActiv

EU Bookshop

solvit.png

­iuventa_logo_sk.gif

_eurodesk.jpg


study_in_europe_150.jpg­

­ Image result for eures logo

(c) MeDoIT s.r.o.