Informačné centrum

Europe Direct Žilina 15.decembra 2017 - Ivica
 

 

AKTUALITY
AKTIVITY
KNIŽNICA
SPRAVODAJCA
GRANTY A FONDY
ÚSPEŠNÉ PROJEKTY
TÉMA MESIACA
ŠTÚDIUM V EÚ
PRÁCA V EÚ
ROZHOVORY
LEGISLATÍVA V EÚ
E-LEARNING VA ZMOS
ARCHÍV
­

­
­­­­­

Image result for logo facebook

­­­
­logo_zmos2.jpg­­

­­

EU2017.ee

008_detsky_kutik.jpg

eu_kontakt_bod.gif


­

­O násLinkyFotogalériaKontakt

Novinky EÚ

Komisia podniká kroky na pomoc regiónom pri budovaní odolných hospodárstiev v ére globalizácie

Brusel, 18. júla 2017

Komisia dnes (18. júla) predstavila nový súbor opatrení s cieľom podporiť európske regióny pri investovaní do konkurencieschopných špecializovaných oblastí („inteligentná špecializácia“).

Táto koncepcia inteligentnej špecializácie, zavedená do všetkých regionálnych politických programov v roku 2014, sa osvedčila a prináša výsledky. Komisia preto v súčasnosti plánuje pozitívne skúsenosti využiť pri dvoch pilotných projektoch:

  • Podpora cielená na špecifické problémy regiónov, ktoré čelia priemyselnej transformácii: niektoré regióny môžu na vlastnú žiadosť spolupracovať s tímom odborníkov z Komisie na zlepšení svojej inovačnej kapacity, odstraňovaní prekážok v oblasti investícií, či vybavovaní občanov správnymi zručnosťami a pripravovaní sa na priemyselné a spoločenské zmeny.

  • Medziregionálne inovačné partnerstvá podporované z fondov EÚ: cieľom tohto pilotného projektu, ktorý je inšpirovaný úspechom iniciatívy Vanguard, je identifikovať a rozvíjať „financovateľné“ medziregionálne projekty, ktoré môžu vytvárať európske hodnotové reťazce v prioritných odvetviach, akými sú napríklad veľké dáta (big data), biohospodárstvo, efektívne využívanie zdrojov, prepojená mobilita alebo vyspelá výroba.

Výzvy na vyjadrenie záujmu o pilotné opatrenie pre regióny čeliace priemyselným zmenám budú vyhlásené na jeseň tohto roka. V tomto roku sa zároveň zriadia medziregionálne partnerstvá a budú fungovať počas roka 2018.


­­­­­­­ ­­ ­­­­­­­­
­­
­­­­
­­

eu_60.gif­­

eudspravodaj.jpg­­

Europe Direct­­­­­

Európska komisia­

ikep.png­

Európska komisia­

EurActiv

EU Bookshop

solvit.png

­iuventa_logo_sk.gif

_eurodesk.jpg


study_in_europe_150.jpg­

­ Image result for eures logo

(c) MeDoIT s.r.o.