Informačné centrum

Europe Direct Žilina 15.decembra 2017 - Ivica
 

 

AKTUALITY
AKTIVITY
KNIŽNICA
SPRAVODAJCA
GRANTY A FONDY
ÚSPEŠNÉ PROJEKTY
TÉMA MESIACA
ŠTÚDIUM V EÚ
PRÁCA V EÚ
ROZHOVORY
LEGISLATÍVA V EÚ
E-LEARNING VA ZMOS
ARCHÍV
­

­
­­­­­

Image result for logo facebook

­­­
­logo_zmos2.jpg­­

­­

EU2017.ee

008_detsky_kutik.jpg

eu_kontakt_bod.gif


­

­O násLinkyFotogalériaKontakt

Novinky EÚ

Bezpečnosť a obrana: Komisii sa podarilo dosiahnuť výrazný pokrok pri zvyšovaní odolnosti EÚ voči hybridným hrozbám

Brusel, 19. júla 2017

Európska komisia a Vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federica Mogheriniová dnes (19. júla) prezentovali správu hodnotiacu pokrok a opatrenia, ktoré sa podarilo prijať v rámci implementácie spoločného rámca pre boj proti hybridným hrozbám a zároveň predstavili ďalšie potrebné kroky v tejto oblasti.

Hybridné hrozby znamenajú rôznorodú zmes činností, ktoré často zahŕňajú konvenčné aj menej konvenčné metódy, ktoré môžu štáty i neštátne subjekty používať koordinovaným spôsobom, pričom nedosahujú stupeň formálne vyhlásenej vojny. Cieľom nie je len spôsobiť priame straty a zneužiť slabé miesta, ale aj destabilizovať spoločnosť a vyprovokovať neistotu, ktorá má ochromiť rozhodovacie procesy.

Cieľom prijatia spoločného rámca pre boj proti hybridným hrozbám a podporu odolnosti EÚ v apríli minulého roku bolo vytvoriť Úniu, ktorá chráni svojich občanov, ako to prisľúbil predseda EK Jean-Claude Juncker vo svojom prejave o stave Únie v roku 2016. Úsilie vychádza z iniciatív v oblasti obrany, akou je napríklad Európsky obranný fond a je výsledkom intenzívnej úrovne spolupráce medzi EÚ a NATO.

Európska komisia skonštatovala, že v každej z 22 oblastí boja proti hybridným hrozbám, ktoré boli zadefinované minulý rok, sa podarilo dosiahnuť významný pokrok. Medzi týmito oblasťami sú napríklad zlepšovanie informovanosti o hybridných hrozbách, budovanie odolnosti, ochrana Európanov online, či spolupráca s tretími krajinami a v rámci NATO.

Od prijatia spoločného rámca pre boj proti hybridným hrozbám sa zároveň zvýšila výmena informácií medzi členskými štátmi. EÚ tiež pokročila pri ochrane kritickej infraštruktúry v oblastiach ako sú doprava, energetika, kybernetická bezpečnosť a finančný systém, ako aj v boji proti násilnému extrémizmu a radikalizácii. Oblasť hybridných hrozieb však naďalej predstavuje veľkú výzvu, keďže ich povaha sa naďalej mení a vyvíja.

Podrobnosti sa dočítate v tlačovej správe (v anglickom jazyku) tu.


­­­­­­­ ­­ ­­­­­­­­
­­
­­­­
­­

eu_60.gif­­

eudspravodaj.jpg­­

Europe Direct­­­­­

Európska komisia­

ikep.png­

Európska komisia­

EurActiv

EU Bookshop

solvit.png

­iuventa_logo_sk.gif

_eurodesk.jpg


study_in_europe_150.jpg­

­ Image result for eures logo

(c) MeDoIT s.r.o.