Informačné centrum

Europe Direct Žilina 11.decembra 2017 - Hilda
 

 

AKTUALITY
AKTIVITY
KNIŽNICA
SPRAVODAJCA
GRANTY A FONDY
ÚSPEŠNÉ PROJEKTY
TÉMA MESIACA
ŠTÚDIUM V EÚ
PRÁCA V EÚ
ROZHOVORY
LEGISLATÍVA V EÚ
E-LEARNING VA ZMOS
ARCHÍV
­

­
­­­­­

Image result for logo facebook

­­­
­logo_zmos2.jpg­­

­­

EU2017.ee

008_detsky_kutik.jpg

eu_kontakt_bod.gif


­

­O násLinkyFotogalériaKontakt

Novinky EÚ

Premiestňovanie: Komisia pristupuje k ďalšej fáze konania o porušení právnych predpisov proti Českej republike, Maďarsku a Poľsku

Brusel, 26. júla 2017

Európska komisia dnes (26. júla) Českej republike, Maďarsku a Poľsku zaslala odôvodnené stanoviská pre nesplnenie ich právnych záväzkov týkajúcich sa premiestňovania (relokácie).

Napriek tomu, že Komisia tieto tri krajiny opakovane vyzývala na prijatie opatrení a minulý mesiac proti nim začala konanie o porušení právnych predpisov, tieto tri krajiny porušujú aj naďalej právne povinnosti a neberú ohľad na svoje záväzky voči Grécku, Taliansku a ďalším členským štátom.

Odpovede týchto štátov Európska komisia nevyhodnotila ako uspokojivé, pretože žiadna z uvedených krajín v nich neuviedla, že by mohol na svojom území začať urýchlene s premiestňovaním. Zároveň žiadnym z uvádzaných argumentov – či už prípadom Súdneho dvora proti Rade, ktorý sa v súčasnosti prejednáva, no ktorý nemá odkladný účinok, alebo prejavmi solidarity inými spôsobmi, prípadne problémami s vykonávaním bezpečnostných kontrol – nemožno zdôvodniť, prečo neboli prisľúbené miesta, ktoré sú k dispozícii na premiestnenie. Z tohto dôvodu sa Komisia rozhodla prejsť do ďalšej fázy konania o porušení právnych predpisov. 

V rozhodnutiach Rady sa od členských štátov vyžaduje, aby v záujme zabezpečenia rýchleho a riadneho postupu premiestnenia každé tri mesiace predložili prísľub týkajúci sa miest, ktoré sú na premiestnenie k dispozícii. Maďarsko od spustenia systému premiestnenia neprijalo vôbec žiadne kroky a Poľsko od decembra 2015 nepremiestnilo ani jednu osobu a nepredložilo žiaden prísľub. Česká republika nepremiestnila nikoho od augusta 2016 a už viac ako rok nepredložila žiadne nové prísľuby.

Odôvodnené stanovisko je druhým krokom v rámci konania vo veci porušenia právnych predpisov a obsahuje formálnu žiadosť o dodržiavanie práva EÚ, pričom členské štáty vyzýva, aby Komisiu informovali o opatreniach prijatých na dosiahnutie súladu v stanovenej lehote. Vzhľadom na to, že rozhodnutia Rady o premiestnení boli prijaté v reakcii na núdzovú situáciu, a berúc do úvahy opakované výzvy, ktoré boli uvedeným trom členským štátom zaslané, majú teraz orgány Českej republiky, Maďarska a Poľska čas jeden mesiac, namiesto bežnej dvojmesačnej lehoty, na to, aby na uvedené odôvodnené stanovisko reagovali. Ak Komisia nedostane žiadnu odpoveď alebo ak vyjadrenia poskytnuté v odpovedi nebudú uspokojivé, môže sa Komisia rozhodnúť pristúpiť k ďalšej fáze konania vo veci porušenia právnych predpisov a vec predložiť Súdnemu dvoru EÚ.


­­­­­­­ ­­ ­­­­­­­­
­­
­­­­
­­

eu_60.gif­­

eudspravodaj.jpg­­

Europe Direct­­­­­

Európska komisia­

ikep.png­

Európska komisia­

EurActiv

EU Bookshop

solvit.png

­iuventa_logo_sk.gif

_eurodesk.jpg


study_in_europe_150.jpg­

­ Image result for eures logo

(c) MeDoIT s.r.o.