Informačné centrum

Europe Direct Žilina 15.decembra 2017 - Ivica
 

 

AKTUALITY
AKTIVITY
KNIŽNICA
SPRAVODAJCA
GRANTY A FONDY
ÚSPEŠNÉ PROJEKTY
TÉMA MESIACA
ŠTÚDIUM V EÚ
PRÁCA V EÚ
ROZHOVORY
LEGISLATÍVA V EÚ
E-LEARNING VA ZMOS
ARCHÍV
­

­
­­­­­

Image result for logo facebook

­­­
­logo_zmos2.jpg­­

­­

EU2017.ee

008_detsky_kutik.jpg

eu_kontakt_bod.gif


­

­O násLinkyFotogalériaKontakt

Novinky EÚ

Eurobarometer: Dôvera v EÚ rastie, najväčšou hrozbou ostáva terorizmus

Brusel, 3. augusta 2017

Rok po referende vo Veľkej Británii má čoraz viac ľudí v EÚ optimistický pohľad na budúcnosť Európskej únie, ukázal to najnovší Eurobarometer. Podľa výsledkov, ktoré včera predstavila Európska komisia, dosiahla dôvera v EÚ zatiaľ najvyššiu úroveň od roku 2010 – a podpora eura je väčšia ako kedykoľvek predtým od roku 2004.

 Optimistický pohľad na budúcnosť EÚ má dnes väčšina Európanov (56  percent), čo je nárast o šesť percentuálnych bodov v porovnaní s jeseňou 2016, pričom najvýraznejší nárast možno pozorovať vo Francúzsku (55 %, +14 bodov od minulej jesene), v Dánsku (70 %, +13 bodov) a v Portugalsku (64 %, +10 bodov). Na Slovensku EÚ dôveruje 43  percent občanov (+1 bod) – pre porovnanie, vláde a parlamentu dôveruje 26 percent Slovákov. 

 V odpovediach občanov na otázky týkajúce sa najväčších výziev, ktorým EÚ v súčasnosti čelí, občania EÚ najčastejšie uvádzali terorizmus (44 %, +12 percentuálnych bodov od jesene 2016), imigráciu (38 %, –7 bodov) a so značným odstupom nasledovala hospodárska situácia (18 %, –2 body). Pre porovnanie, Slováci za najväčšiu výzvu v rámci krajiny považujú rastúce ceny a náklady na život ako aj zdravie a sociálnu istotu (obe 30 %), nasleduje nezamestnanosť (26 % opýtaných). Naopak, imigráciu na Slovensku považuje za hlavný problém len 8 % opýtaných.

 Zaujímavosťou je, že pri otázke ohľadom spoločných politík EÚ prejavili Slováci vyšší záujem o takéto riešenie ako bol priemer EÚ – v prospech spoločnej obrannej a bezpečnostnej politiky sa vyjadrilo až 78 percent Slovákov (priemer EÚ bol 75 %), v prospech spoločnej zahraničnej politiky 72 percent (priemer EÚ bol 66 %) a v prospech vytvorenia Európskej hospodárskej a menovej únie až 80 percent Slovákov (priemer EÚ bol 60 %).

Brusel 2. augusta 2017


Európska komisia - Tlačová správa

Európska jar? Výsledky najnovšieho štandardného prieskumu Eurobarometer svedčia o narastajúcom optimizme

Rok po referende v Spojenom kráľovstve má čoraz viac ľudí v EÚ optimistický pohľad na budúcnosť Európskej únie.

Počet Európanov, ktorí v súčasnosti optimisticky vnímajú aj stav svojho národného hospodárstva, sa blíži k väčšine. Dôvera v Európsku úniu narastá – dosiahla zatiaľ najvyššiu úroveň od roku 2010 – a podpora eura je väčšia ako kedykoľvek predtým od roku 2004. Okrem toho väčšina respondentov z jedenástich krajín mimo EÚ, v ktorých sa robil prieskum prvýkrát, tvrdí, že EÚ vnímajú pozitívne. To sú niektoré kľúčové výsledky z posledného štandardného prieskumu Eurobarometer, ktoré boli dnes uverejnené s výsledkami bleskového prieskumu Eurobarometer „Budúcnosť Európy – pohľad z krajín mimo EÚ“.

I. Optimizmus, pokiaľ ide o budúcnosť Európskej únie a stav národných hospodárstiev

Budúcnosť Európskej únie: väčšina Európanov prejavuje optimizmus a ich dôvera v inštitúcie EÚ narastá

Optimistický pohľad na budúcnosť EÚ má väčšina Európanov (56 %), čo je nárast o šesť percentuálnych bodov v porovnaní s jeseňou 2016. Najvýraznejší nárast možno pozorovať vo Francúzsku (55 %, +14 bodov od minulej jesene), v Dánsku (70 %, +13 bodov) a v Portugalsku (64 %, +10 bodov).

Dôvera v EÚ je naďalej na vzostupe a dosahuje 42 % (v porovnaní s 36 % na jeseň 2016 a 32 % na jeseň 2015). Najväčší nárast sa zaznamenal vo Francúzsku (41 %, +15 bodov), v Dánsku (56 %, +11 bodov) a v Estónsku (55 %, +11 bodov). Úroveň dôvery v EÚ sa takisto zvýšila v Nemecku, a to o 10 percentuálnych bodov, čím dosiahla 47 %.

Podobne ako v dvoch predchádzajúcich prieskumoch na jar a na jeseň 2016, úroveň dôvery v národné parlamenty a vlády sa takisto zvýšila na 36 % resp. 37 %, ale zostala pod úrovňou dôvery v EÚ.

40 % Európanov vníma EÚ pozitívne (+5 percentuálnych bodov od jesene 2016) a počet respondentov, ktorí majú pozitívny pohľad na EÚ, sa zvýšil v 24 členských štátoch, najmä vo Francúzsku (40 %, +11 bodov), v Dánsku (42 %, +10 bodov) a v Luxembursku (57 %, +10 bodov).

Napokon, 68 % Európanov sa cíti byť občanmi EÚ, čo je v prípade tohto ukazovateľa doposiaľ najvyššia úroveň.

Hospodárstvo: Pozitívnejšie vnímanie eura a väčšia podpora pre euro

Takmer polovica Európanov si myslí, že súčasný stav ich národného hospodárstva je „dobrý“ (46 %, +5 percentuálnych bodov od jesene 2016). Tento podiel sa v posledných rokoch výrazne zvýšil (+20 bodov od jari 2013; +26 bodov od jari 2009).

Napriek tomu, že medzi členskými štátmi pretrvávajú veľké rozdiely, pozitívne vnímanie situácie v národných hospodárstvach sa posilnilo v 22 členských štátoch, najmä vo Fínsku (59 %, +19 bodov), v Portugalsku (33 %, +18 bodov), Belgicku (60 %, +11 bodov) a Maďarsku (41 %, +11 bodov).

V eurozóne takmer tri štvrtiny respondentov podporujú euro (73 %, +3 body), čo je najvyšší počet bodov dosiahnutý od jesene 2004. 80 % respondentov alebo viac podporuje euro v šiestich krajinách: Slovensko, Nemecko, Estónsko, Írsko, Slovinsko a Luxembursko.

II. Terorizmus sa po prvýkrát vníma ako najväčšia výzva, ktorej EÚ čelí:

V odpovediach občanov na otázky týkajúce sa výziev, ktorým EÚ v súčasnosti čelí, sa teraz najčastejšie uvádza terorizmus (44 %, +12 percentuálnych bodov od jesene 2016). Prisťahovalectvo, ktoré bolo hlavnou obavou od jari 2015, je v súčasnosti druhým najčastejšie uvádzaným problémom (38 %, –7 bodov). So značným odstupom za ním nasleduje hospodárska situácia (18 %, –2 body), stav verejných financií členských štátov (17 %, bez zmeny) a nezamestnanosť (15 %, –1 bod). Terorizmus sa vníma ako najväčšia obava pre EÚ v 21 členských štátoch, zatiaľ čo na jeseň 2016 tomu tak bolo len v jednej krajine. Terorizmus a prisťahovalectvo sa uvádzajú ako hlavné výzvy vo všetkých krajinách s výnimkou Portugalska a Švédska.

Na vnútroštátnej úrovni sa za hlavné problémy naďalej považujú nezamestnanosť (29 %, –2 body) a prisťahovalectvo (22 %, –4 body), v oboch prípadoch však s klesajúcou hodnotou. Zdravotná starostlivosť a sociálne zabezpečenie sú teraz na treťom mieste (20 %, +2 body), za nimi nasleduje terorizmus, pri ktorom sa zaznamenal viditeľný nárast (19 %, + 5 bodov). Hospodárska situácia, ktorá bola hlavným problémom na vnútroštátnej úrovni na jeseň 2011, je teraz na piatom mieste (16 %, –3 body).

III. Budúcnosť Európy – pohľad z krajín mimo EÚ

Po prvýkrát sa prieskum Eurobarometer zameral aj na obraz Európskej únie z perspektívy jedenástich krajín mimo EÚ[1]. Tieto krajiny predstavujú 49 % svetovej populácie a 61 % svetového HDP. V troch najľudnatejších z týchto krajín (Čína, India a USA) majú najmenej tri štvrtiny respondentov pozitívny názor na EÚ.

Respondenti vo väčšine krajín, ktoré boli zahrnuté do prieskumu, majú pozitívny názor na EÚ: 94 % v Brazílii, 84 % v Číne, 83 % v Indii, 76 % v Japonsku, 79 % v Kanade, 75 % v USA, 67 % v Austrálii a 54 % v Turecku. Zároveň respondenti v krajinách, ktoré sa nachádzajú bližšie k EÚ (Rusko, Nórsko a Švajčiarsko), majú skôr zmiešané pocity (43 % až 46 % z nich má pozitívny názor na EÚ).

Z prieskumu takisto vyplýva, že EÚ je v krajinách, v ktorých sa prieskum uskutočnil, celkovo vnímaná ako „miesto stability v nepokojnom svete“ – s výraznými rozdielmi od 82 % v Indii po 49 % Turecku; čo však neplatí pre Rusko, kde tento názor zastáva iba 33 % respondentov a 61 % si myslí opak.

Kontext

„Jarný štandardný prieskum Eurobarometer 2017“ (EB 87) sa uskutočnil prostredníctvom osobných pohovorov v období od 20. do 30. mája 2017. V rámci prieskumu bolo oslovených celkovo 33 180 respondentov z jednotlivých členských štátov EÚ a kandidátskych krajín[2].

Bleskový prieskum Eurobarometer 450 „Budúcnosť Európy – pohľad z krajín mimo EÚ“ sa uskutočnil prostredníctvom telefonických rozhovorov v období od 20. do 25. februára 2017. Na telefonickom prieskume sa celkovo zúčastnilo 11 035 osôb v 11 krajinách mimo EÚ.

Správa o prvých výsledkoch zo štandardného Eurobarometra, ktorá bola dnes uverejnená, prináša základnú predstavu o postojoch Európanov k EÚ, ako aj o ich hlavných obavách a vnímaní hospodárskej situácie.

Ďalšie informácie

· Štandardný Eurobarometer 87

· Správa týkajúca sa bleskového prieskumu Eurobarometer 450 „Budúcnosť Európy – pohľad z krajín mimo EÚ“

IP/17/2127

Kontaktné osoby pre médiá:[1] Austrália, Brazília, Kanada, Čína, India, Japonsko, Nórsko, Rusko, Švajčiarsko, Turecko a USA

[2] 28 členských štátov Európskej únie (EÚ), päť kandidátskych krajín (bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Turecko, Čierna Hora, Srbsko a Albánsko) a komunita cyperských Turkov v časti krajiny, ktorá nie je pod kontrolou vlády Cyperskej republiky.­­­­­­­ ­­ ­­­­­­­­
­­
­­­­
­­

eu_60.gif­­

eudspravodaj.jpg­­

Europe Direct­­­­­

Európska komisia­

ikep.png­

Európska komisia­

EurActiv

EU Bookshop

solvit.png

­iuventa_logo_sk.gif

_eurodesk.jpg


study_in_europe_150.jpg­

­ Image result for eures logo

(c) MeDoIT s.r.o.