Informačné centrum

Europe Direct Žilina 23.novembra 2017 - Klement
 

 

AKTUALITY
AKTIVITY
KNIŽNICA
SPRAVODAJCA
GRANTY A FONDY
ÚSPEŠNÉ PROJEKTY
TÉMA MESIACA
ŠTÚDIUM V EÚ
PRÁCA V EÚ
ROZHOVORY
LEGISLATÍVA V EÚ
E-LEARNING VA ZMOS
ARCHÍV
­

­
­­­­­

Image result for logo facebook

­­­
­logo_zmos2.jpg­­

­­

EU2017.ee

008_detsky_kutik.jpg

eu_kontakt_bod.gif


­

­O násLinkyFotogalériaKontakt

Novinky EÚ

Zachovanie a posilnenie schengenského priestoru

Brusel, 27. septembra 2017

V nadväznosti na vyhlásenie v Správe o stave Únie Európska komisia dnes predložila  návrhy opatrení na zachovanie a posilnenie schengenského priestoru. Najdôležitejšie z nich sú:

  • návrh aktualizovať Kódex schengenských hraníc s cieľom prispôsobiť pravidlá dočasného obnovenia kontrol vnútorných hraníc súčasnej potrebe reagovať na závažné ohrozenia verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti.
  • zavádzajú sa tiež posilnené procesné záruky v snahe zaistiť, aby kontroly vnútorných hraníc zostali výnimkou – poslednou možnosťou – a boli použité len vtedy, keď sú potrebné a primerané, čím sa zníži vplyv takýchto opatrení na voľný pohyb.
  • oznámenie o opatreniach, ktoré už boli prijaté v reakcii na bezpečnostné výzvy na vonkajších hraniciach a v rámci schengenského priestoru, a odporúčanie pre členské štáty, ako v prípade potreby lepšie uplatňovať súčasné pravidlá o dočasných kontrolách hraníc.
  • okrem toho Komisia v záujme ďalšieho zlepšenia spoločného vykonávania Kódexu schengenských hraníc a širších schengenských pravidiel a v nadväznosti na výzvu, ktorú predniesol predseda Juncker vo svojom prejave o stave Únie, vyzýva Radu, aby prijala rozhodnutie o plnom začlenení Bulharska a Rumunska do schengenského priestoru a aby sa Chorvátsko stalo jeho plnoprávnym členom hneď, ako splní všetky podmienky.

Viac:

Tlačová správa

Otázky a odpovede


­­­­­­­ ­­ ­­­­­­­­
­­
­­­­
­­

eu_60.gif­­

eudspravodaj.jpg­­

Europe Direct­­­­­

Európska komisia­

ikep.png­

Európska komisia­

EurActiv

EU Bookshop

solvit.png

­iuventa_logo_sk.gif

_eurodesk.jpg


study_in_europe_150.jpg­

­ Image result for eures logo

(c) MeDoIT s.r.o.