Informačné centrum

Europe Direct Žilina



 23.novembra 2017 - Klement
 

 

AKTUALITY
AKTIVITY
KNIŽNICA
SPRAVODAJCA
GRANTY A FONDY
ÚSPEŠNÉ PROJEKTY
TÉMA MESIACA
ŠTÚDIUM V EÚ
PRÁCA V EÚ
ROZHOVORY
LEGISLATÍVA V EÚ
E-LEARNING VA ZMOS
ARCHÍV
­

­
­­­­­

Image result for logo facebook

­­­
­logo_zmos2.jpg­­

­­

EU2017.ee

008_detsky_kutik.jpg

eu_kontakt_bod.gif


­

­



O násLinkyFotogalériaKontakt

Novinky EÚ

Predaj poľnohospodárskej pôdy: Komisia vydala usmernenie pre členské štáty

Brusel, 12. októbra 2017

Európska komisia dnes vydala usmernenie, ktorým chce členským štátom pomôcť pri ochrane poľnohospodárskej pôdy pred hrozbami, akými sú nadmerné špekulácie s cenami a koncentrácia vlastníctva. Krajiny EÚ majú právo obmedziť predaj poľnohospodárskej pôdy, aby zachovali poľnohospodárske spoločenstvá a podporovali udržateľné poľnohospodárstvo. Musia však pritom dodržiavať právne predpisy EÚ, najmä predpisy týkajúce sa voľného pohybu kapitálu. V roku 2015 Komisia začala konanie o porušení právnych predpisov proti členským štátom, ktoré diskriminujú investorov z iných krajín EÚ a neprimerane obmedzujú cezhraničné investície.

Medzi kľúčové prvky usmernenia patrí:

  • predchádzajúce povolenie od vnútroštátnych orgánov na nadobudnutie pôdy;
  • limity týkajúce sa maximálnej veľkosti pozemku, ktorý má byť nadobudnutý;
  • predkupné právo umožňujúce predať pôdu určitým kategóriám kupujúcich skôr, ako sa ponúkne na predaj iným subjektom. Medzi kupujúcich s týmto právom môžu patriť nájomní poľnohospodári, susedia, spoluvlastníci a štát;
  • cenová intervencia zo strany štátu.

V právnych predpisoch EÚ sa však neumožňujú diskriminačné obmedzenia, ako napríklad všeobecné požiadavky týkajúce sa pobytu, ktoré sú základnými podmienkami pre nadobúdanie pôdy.

Rovnako nezákonné sú neprimerané obmedzenia cezhraničných investícií. Na základe judikatúry sa za neprimerané považuje predovšetkým:

  • uložiť povinnosť vlastného obhospodarovania;
  • zakázať spoločnostiam nákup pôdy;
  • vyžadovať kvalifikáciu v oblasti poľnohospodárstva ako predpoklad na nákup pôdy.

Viac:

Tlačová správa


­­­­­­­ ­­ ­­­­­­­­
­­
­­­­
­­

eu_60.gif­­

eudspravodaj.jpg­­

Europe Direct­­­­­

Európska komisia­

ikep.png­

Európska komisia­

EurActiv

EU Bookshop

solvit.png

­iuventa_logo_sk.gif

_eurodesk.jpg


study_in_europe_150.jpg­

­ Image result for eures logo

(c) MeDoIT s.r.o.