Informačné centrum

Europe Direct Žilina 23.novembra 2017 - Klement
 

 

AKTUALITY
AKTIVITY
KNIŽNICA
SPRAVODAJCA
GRANTY A FONDY
ÚSPEŠNÉ PROJEKTY
TÉMA MESIACA
ŠTÚDIUM V EÚ
PRÁCA V EÚ
ROZHOVORY
LEGISLATÍVA V EÚ
E-LEARNING VA ZMOS
ARCHÍV
­

­
­­­­­

Image result for logo facebook

­­­
­logo_zmos2.jpg­­

­­

EU2017.ee

008_detsky_kutik.jpg

eu_kontakt_bod.gif


­

­O násLinkyFotogalériaKontakt

Novinky EÚ

Pracovný program Komisie na rok 2018

Brusel, 24. októbra 2017

Európska komisia dnes predstavila svoj pracovný program na nasledujúci rok. Konečným cieľom navrhovaných opatrení je jednotnejšia, silnejšia a demokratickejšia Únia.

Súčasná Komisia sa od začiatku svojho funkčného obdobia zameriava na podstatné veci, pri ktorých môžu účinné európske opatrenia skutočne niečo zmeniť.

Dnes prednesený pracovný program prináša 26 nových iniciatív, ktoré sa týkajú:

  • cielených legislatívnych opatrení na dokončenie práce EK v prioritných oblastiach (budú predložené do mája 2018)
  • budúcnosti Únie 27 členov do roku 2025 a neskôr

V programe sa nachádzajú aj prioritné návrhy (66), ktoré sú už v štádiu schvaľovania, ale aj návrhy, ktoré by mohli byť stiahnuté buď pre nízku pravdepodobnosť realizácie alebo technickú zastaranosť.

Viac:

Tlačová správa

Otázky a odpovede

Prehľad: Nové iniciatívy na dokončenie realizácie 10 priorít predsedu Junckera a iniciatívy začaté s perspektívou do roku 2025

Prehľad: Prioritné návrhy v štádiu schvaľovania, ktoré si vyžadujú urýchlené prijatie Parlamentom a Radou


­­­­­­­ ­­ ­­­­­­­­
­­
­­­­
­­

eu_60.gif­­

eudspravodaj.jpg­­

Europe Direct­­­­­

Európska komisia­

ikep.png­

Európska komisia­

EurActiv

EU Bookshop

solvit.png

­iuventa_logo_sk.gif

_eurodesk.jpg


study_in_europe_150.jpg­

­ Image result for eures logo

(c) MeDoIT s.r.o.