Informačné centrum

Europe Direct Žilina 15.decembra 2017 - Ivica
 

 

AKTUALITY
AKTIVITY
KNIŽNICA
SPRAVODAJCA
GRANTY A FONDY
ÚSPEŠNÉ PROJEKTY
TÉMA MESIACA
ŠTÚDIUM V EÚ
PRÁCA V EÚ
ROZHOVORY
LEGISLATÍVA V EÚ
E-LEARNING VA ZMOS
ARCHÍV
­

­
­­­­­

Image result for logo facebook

­­­
­logo_zmos2.jpg­­

­­

EU2017.ee

008_detsky_kutik.jpg

eu_kontakt_bod.gif


­

­O násLinkyFotogalériaKontakt

Novinky EÚ

Sociálna ochrana pre všetkých

Brusel, 20. novembra 2017

Komisia dnes začala druhé kolo rokovaní s odbormi a zamestnávateľskými organizáciami na úrovni EÚ o tom, ako podporiť prístup k sociálnej ochrane pre všetkých ľudí v zamestnaní a ľudí samostatne zárobkovo činných.

V roku 2016 bolo takmer 40 % zamestnaných ľudí v EÚ v neštandardnom zamestnaní alebo samostatne zárobkovo činných, pričom podľa odhadov polovici z nich hrozí, že nebude mať dostatočný prístup k sociálnej ochrane a súvisiacim službám zamestnanosti. Na dnešnom trhu práce vznikajú nové formy zamestnaní a narastá podiel neštandardných zamestnaní a samostatnej zárobkovej činnosti, najmä medzi mladými ľuďmi.

Komisia sa v súlade s príslušnými zásadami Európskeho piliera sociálnych práv snaží podporovať prístup k sociálnej ochrane pre všetkých. Vzhľadom na pracovné postavenie majú niektoré osoby, napríklad tie, ktoré majú neštandardné formy zamestnania a osoby venujúce sa samostatnej zárobkovej činnosti, nedostatočný prístup k ochrane a sú v dôsledku toho vystavení vyššej ekonomickej neistote a nižšej úrovni ochrany pred sociálnymi rizikami.

Viac:

Tlačová správa


­­­­­­­ ­­ ­­­­­­­­
­­
­­­­
­­

eu_60.gif­­

eudspravodaj.jpg­­

Europe Direct­­­­­

Európska komisia­

ikep.png­

Európska komisia­

EurActiv

EU Bookshop

solvit.png

­iuventa_logo_sk.gif

_eurodesk.jpg


study_in_europe_150.jpg­

­ Image result for eures logo

(c) MeDoIT s.r.o.