Informačné centrum

Europe Direct Žilina 15.decembra 2017 - Ivica
 

 

AKTUALITY
AKTIVITY
KNIŽNICA
SPRAVODAJCA
GRANTY A FONDY
ÚSPEŠNÉ PROJEKTY
TÉMA MESIACA
ŠTÚDIUM V EÚ
PRÁCA V EÚ
ROZHOVORY
LEGISLATÍVA V EÚ
E-LEARNING VA ZMOS
ARCHÍV
­

­
­­­­­

Image result for logo facebook

­­­
­logo_zmos2.jpg­­

­­

EU2017.ee

008_detsky_kutik.jpg

eu_kontakt_bod.gif


­

­O násLinkyFotogalériaKontakt

Novinky EÚ

Vznikne nový systém na riešenie prírodných katastrof

Brusel, 23. novembra 2017

Dnešný návrh Európskej komisie nového európskeho systému rescEU zabezpečí, že Európa sa bude môcť lepšie vysporiadať s prírodnými katastrofami. Jeho cieľom je posilniť kolektívnu reakciu na európskej úrovni a zlepšiť kapacity v oblasti prevencie a pripravenosti.

Na európskej úrovni budú vytvorené rezervy kapacít civilnej ochrany, ako sú protipožiarne lietadlá, osobitné vodné čerpadlá, tímy pre pátracie a záchranárske činnosti, poľné nemocnice a núdzové lekárske tímy. Tieto kapacity budú dopĺňať vnútroštátne prostriedky, ktoré bude spravovať Európska komisia. Budú sa nimi podporovať krajiny postihnuté katastrofami, ako sú povodne, lesné požiare, zemetrasenia a epidémie.

V súčasnosti funguje tzv. mechanizmus civilnej ochrany, ktorý je založený na dobrovoľnom systéme. V posledných rokoch však viedli extrémne poveternostné podmienky a iné javy k oslabeniu schopnosti členských štátov navzájom si pomáhať, najmä v prípade, keď viaceré členské štáty čelia rovnakej katastrofe súčasne. V takých prípadoch, keď sú prostriedky pomoci obmedzené alebo nie sú žiadne, EÚ nemá rezervnú kapacitu na podporu postihnutých členských štátov.

Len v roku 2017 prišlo v Európe v dôsledku prírodných katastrof o život viac ako 200 ľudí a zničený bol viac ako milión hektárov lesa. Prírodné katastrofy majú vážny vplyv aj na hospodárstvo. Od roku 1980 prišli členské štáty EÚ pri extrémnych poveternostných a klimatických javoch nielen o ľudské životy, ale aj o viac ako 360 miliárd EUR. 

Podrobnosti:

Tlačová správa

Otázky a odpovede

Ilustračné zábery na stiahnutie


­­­­­­­ ­­ ­­­­­­­­
­­
­­­­
­­

eu_60.gif­­

eudspravodaj.jpg­­

Europe Direct­­­­­

Európska komisia­

ikep.png­

Európska komisia­

EurActiv

EU Bookshop

solvit.png

­iuventa_logo_sk.gif

_eurodesk.jpg


study_in_europe_150.jpg­

­ Image result for eures logo

(c) MeDoIT s.r.o.