Informačné centrum

Europe Direct Žilina 15.decembra 2017 - Ivica
 

 

AKTUALITY
AKTIVITY
KNIŽNICA
SPRAVODAJCA
GRANTY A FONDY
ÚSPEŠNÉ PROJEKTY
TÉMA MESIACA
ŠTÚDIUM V EÚ
PRÁCA V EÚ
ROZHOVORY
LEGISLATÍVA V EÚ
E-LEARNING VA ZMOS
ARCHÍV
­

­
­­­­­

Image result for logo facebook

­­­
­logo_zmos2.jpg­­

­­

EU2017.ee

008_detsky_kutik.jpg

eu_kontakt_bod.gif


­

­O násLinkyFotogalériaKontakt

Novinky EÚ

Modernejšia poľnohospodárska politika

Brusel, 29. novembra 2017

Zmodernizovaná Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) prinesie vďaka jednoduchším pravidlám a flexibilnejšiemu prístupu lepšiu podporu poľnohospodárom a ďalší rozvoj poľnohospodárstva EÚ.  Vyplýva to z dnešného oznámenia Európskej komisie pod názvom „Budúcnosť potravinárstva a poľnohospodárstva“. 

„Spoločná poľnohospodárska politika EÚ musí kráčať s dobou a poskytovať účinnejšie riešenia na zabezpečenie primeranej životnej úrovne pre poľnohospodárov, dostatku kvalitných zdravých potravín, ochranu životného prostredia a boj proti zmene klímy. Musí byť jednoduchšia, flexibilnejšia a viac zameraná na výsledky. Európska komisia navrhuje, aby členské štáty mali väčšiu samostatnosť pri nastavení národného systému čo so sebou prinesie aj viac zodpovednosti za výsledky. Väčšia pozornosť sa bude venovať využívaniu moderných technológií, podpore mladých poľnohospodárov, zdravej výžive, zabráneniu plytvaniu s potravinami, ako aj zníženiu rizík pre poľnohospodárov.”  uviedol Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. (nahrávku citátu nájdete v prílohe)

SPP je jednou z najstarších politík EÚ, vznikla v roku 1962 odkedy prešla mnohými zmenami. Momentálne je na stole jej budúce smerovanie a modernizácia. Namiesto dodržiavania súladu sa bude klásť väčší dôraz na monitorovanie pokroku a cielené financovanie konkrétnych výsledkov. Prechod od univerzálneho prístupu k riešeniam na mieru znamená, že samotná politika a jej skutočné dôsledky budú lepšie prispôsobené tým, ktorí ju v praxi vykonávajú.

V dnešnom oznámení sa navrhuje:

  • rozšíriť využívanie moderných technológií na podporu poľnohospodárov v praxi a zabezpečiť väčšiu transparentnosť a istoty na trhu
  • podporiť zapojenie mladých ľudí do poľnohospodárstva, čo treba koordinovať s právomocami členských štátov v oblastiach ako zdaňovanie pôdy, územné plánovanie a rozvoj zručností
  • riešiť obavy občanov spojené s udržateľnosťou poľnohospodárskej výroby vrátane zdravia, výživy, plytvania potravinami a dobrých životných podmienok zvierat
  • prepojiť politické opatrenia v globálnom kontexte, najmä v oblasti obchodu, migrácie a udržateľného rozvoja
  • vytvoriť platformu EÚ pre riadenie rizík s cieľom čo najlepšie pomôcť poľnohospodárom pri zvládaní neistoty v oblasti klímy, volatility trhov a iných rizík

Komisia do leta 2018 v nadväznosti na návrh viacročného rozpočtu predloží príslušné legislatívne návrhy na dosiahnutie cieľov uvedených v oznámení.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Otázky a odpovede

Oznámenie


­­­­­­­ ­­ ­­­­­­­­
­­
­­­­
­­

eu_60.gif­­

eudspravodaj.jpg­­

Europe Direct­­­­­

Európska komisia­

ikep.png­

Európska komisia­

EurActiv

EU Bookshop

solvit.png

­iuventa_logo_sk.gif

_eurodesk.jpg


study_in_europe_150.jpg­

­ Image result for eures logo

(c) MeDoIT s.r.o.