Informačné centrum

Europe Direct Žilina 15.decembra 2017 - Ivica
 

 

AKTUALITY
AKTIVITY
KNIŽNICA
SPRAVODAJCA
GRANTY A FONDY
ÚSPEŠNÉ PROJEKTY
TÉMA MESIACA
ŠTÚDIUM V EÚ
PRÁCA V EÚ
ROZHOVORY
LEGISLATÍVA V EÚ
E-LEARNING VA ZMOS
ARCHÍV
­

­
­­­­­

Image result for logo facebook

­­­
­logo_zmos2.jpg­­

­­

EU2017.ee

008_detsky_kutik.jpg

eu_kontakt_bod.gif


­

­O násLinkyFotogalériaKontakt

Novinky EÚ

Lepšia ochrana know-how a duševného vlastníctva

Brusel, 29. novembra 2017

Európska únia bude efektívnejšie bojovať proti porušovaniu práv duševného vlastníctva, čím sa podporia najmä investície do inovácií a tvorivosti. Dnes predloženými iniciatívami Európskej komisie sa tiež uľahčí riešenie cezhraničných súdnych sporov a takisto sa nimi zakročí aj proti dovozu falšovaného alebo pirátskeho tovaru. Ten v súčasnosti predstavuje až 5 % tovaru dovezeného do EÚ.

Konkrétne opatrenia, ktoré by toto mali zaručiť:

 • zintenzívnenie boja proti falšovaniu a pirátstvu: snažiť sa pripraviť o príjmy komerčných porušovateľov duševného vlastníctva – prístup tzv. „sledovania peňazí“, ktorý sa zameriava skôr na „veľké ryby“, nie na jednotlivcov. Cieľom dnešných iniciatív Komisie je:
  • zabezpečiť rovnako vysokú úroveň právnej ochrany a predvídateľnosť právneho rámca v celej EÚ
   • V nových usmerneniach sa objasňuje spôsob vykonávania smernice o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva z roku 2004.
   • EK okrem toho vyzýva členské štáty, aby svoje úsilie zintenzívnili posilnením odbornej justičnej prípravy, systematickým zverejňovaním rozsudkov o prípadoch týkajúcich sa duševného vlastníctva a podporovaním nástrojov na alternatívne riešenia sporov.
  • podporovať odvetvie v boji proti porušovaniu práv duševného vlastníctva
  • znížiť objem falšovaných výrobkov na trhu EÚ
   • posilnenie programov spolupráce s tretími krajinami (Čínou, juhovýchodnou Áziou a Latinskou Amerikou) a vytvorenie kontrolného zoznamu trhov, na ktorých bolo zaznamenané významné porušovanie práv duševného vlastníctva alebo ktoré toto porušovanie umožňujú.
 • vytvorenie spravodlivého a vyváženého systému patentov nevyhnutných pre normu
  • Mnoho kľúčových technológií, ktoré sú súčasťou celosvetových odvetvových noriem (napr. Wi-Fi alebo 4G) sú patenty, ktorých využitie je nevyhnutné na dodržanie technických noriem. Komisia dnes ponúka usmernenia a odporúčania pre vyvážený a efektívny systém v tejto oblasti: výrobcom bude umožnený prístup k technológiám na základe transparentných a predvídateľných pravidiel pre udeľovanie licencií na patenty; a zároveň budú za svoje investície do výskumu a vývoja a činnosti v oblasti normalizácie držitelia patentov odmeňovaní a motivovaní ponúkať svoje najlepšie technológie na zahrnutie do noriem.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Najčastejšie otázky


­­­­­­­ ­­ ­­­­­­­­
­­
­­­­
­­

eu_60.gif­­

eudspravodaj.jpg­­

Europe Direct­­­­­

Európska komisia­

ikep.png­

Európska komisia­

EurActiv

EU Bookshop

solvit.png

­iuventa_logo_sk.gif

_eurodesk.jpg


study_in_europe_150.jpg­

­ Image result for eures logo

(c) MeDoIT s.r.o.